WERKWIJZE

Als arrangementsbegeleider volg ik de werkwijze beschreven in ‘Handelingsgericht arrangeren’ opgesteld door het Samenwerkingsverband Utrecht (primair onderwijs), december 2022.

Ik hecht daarbij waarde aan:

  • betrokkenheid bij Groot Overleg (startgesprekken, tussenevaluaties en eindevaluaties);
  • investeren in tijd om het kind goed te kunnen leren kennen;
  • doelgedrag vaststellen samen met school;
  • schriftelijk vastleggen van focus, doelgedrag en middelen ten behoeve van het Topdossier;
  • samenwerken met alle betrokkenen in de hoop dat er een domino-effect ontstaat zodat het doelgedrag in de groep zichtbaar wordt;
  • schriftelijk vastleggen van (tussen)evaluaties ten behoeve van het Topdossier;
  • werken met kinderen in een één op één situatie en als dat wenselijk is ‘on the spot’ met het kind in de groep;
  • tussentijds laagdrempelig bereikbaar zijn voor leerkrachten, intern begeleiders, consulenten van het Samenwerkingsverband, remedial teachers, buurtteams en (via school) ouder(s)/verzorger(s).

In mijn aanbod maak ik gebruik van middelen van/ uit onder andere Catherine Malfait, Het Talentenlab, Platform Mindset, Geef me de 5, Leren Leren Schiedam, Vollehoofdenboek, Horeweg, Kwaliteitenspel, Breingeheimen.