HET VERSTERKEN VAN DE EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN

Executieve vaardigheden wil zeggen: al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag.

HERKENT U DIT?

Begeleidingen in het verstevigen van executieve vaardigheden kunnen helpen als het leren bij een kind wordt belemmerd door:

 • snel overstuur raken door verandering in plannen of onderbrekingen
 • zeer strikt aan regels houden
 • star vasthouden aan bekende patronen en rituelen
 • worstelen met taken met een open einde
 • geen nieuwe benadering kunnen bedenken bij een taak als de eerste aanpak niet blijkt te werken

of 

 • afraffelen van taken
 • snel afgeleid zijn
 • instructies niet afwachten
 • vaak wisselen van activiteit

of

 • antwoord geven zonder na te denken of voordat de vraag gesteld is
 • snel opgeven als de taak te moeilijk wordt
 • voor de beurt praten  

of 

 • dralen voordat met een taak wordt begonnen
 • lange termijn opdrachten lang uitstellen
 • veelvuldige aanmoediging nodig voordat er met de taak wordt begonnen
 • moeite met volgende taak beginnen na afronden vorige taak
 • moeite met bekende routines

of 

 • moeite met moeilijke opdrachten
 • geen verband zien tussen huiswerk en doel
 • stoppen met moeilijke taken
 • geen doel voor ogen hebben, taken doen omdat het moet

DIT AANBOD KAN HELPEND ZIJN:

Mijn begeleidingen zijn gericht op de basale executieve vaardigheden die op de basisschool nodig zijn:

 • Je aanpassen aan nieuwe situaties/ kunnen omgaan met veranderingen (flexibiliteit)
 • Je aandacht er bij kunnen houden, ondanks afleidingen, vermoeidheid of verveling (volgehouden aandacht)
 • Nadenken voor je iets doet (reactie-inhibitie)
 • Zonder dralen aan een taak beginnen, ook als je de taak niet zo leuk vindt (taakinitiatie)
 • Doelen kunnen formuleren en deze binnen een gestelde tijd kunnen behalen (doelgericht doorzettingsvermogen)
 • Het kunnen reguleren van emoties om doelen te bereiken, taken af te maken en gedrag aan te passen (emotieregulatie) is ook een belangrijke executieve vaardigheid. Lees hier meer over hoe ik het kind kan helpen bij het reguleren van emoties.