OVER MIJ

Mijn naam is Hermine Schure-Roerdink. Al meer dan twintig jaar werk ik als remedial teacher met kinderen uit het basisonderwijs in Utrecht (stad). Aanvankelijk was ik gedurende acht jaren werkzaam op een basisschool en vervolgens werkte ik meer dan twaalf jaren vanuit een orthopedagogenpraktijk. In maart 2021 ben ik begonnen als zelfstandig remedial teacher met mijn eigen Praktijk Leerhulp Utrecht.

Ik heb oprechte belangstelling in de ontwikkeling van kinderen die in het leren belemmerd worden door negatieve gedachten en gevoelens. Ik heb daarbij ook aandacht voor de omgeving waarin het kind opgroeit. Daarom werk ik graag samen met alle betrokkenen (leerkrachten, intern begeleiders, consulenten van het Samenwerkingsverband, ouder(s)/verzorger(s), psychologen/orthopedagogen, remedial teachers, buurtteams etc.) rondom de ontwikkeling van het kind. 

Ik laat me inspireren door de motivatiepsycholoog Luc Stevens die er van uit gaat dat motivatie om te leren ontstaat door te werken aan:

 • relatie (ik voel me sociaal verbonden, ik word echt gezien, ik merk dat men ziet wat ik nodig heb)
 • competentie (ik voel me competent om een taak uit te kunnen voeren)
 • autonomie (ik heb het gevoel het zelf te kunnen, eventueel met hulp).

Het geeft mij veel voldoening om het kind tijdens de begeleidingen te zien groeien en vervolgens met meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen verder te kunnen laten leren in de groep op school.

VERDER

Ik ben getrouwd met Pieter, moeder van 2 zoons (2008 en 2013), tennister, lezer, ik ben dol op eten in restaurants en houd van (klassieke) muziek. Ik wandel graag en over tien jaar wil ik het Pieterpad hebben gelopen (stap voor stap kom ik er wel…)! Daarnaast ben ik sinds 2022 vertrouwenscontactpersoon (VCP) op de hockeyclub van mijn kinderen en zet mij dus in voor de sociale veiligheid binnen de club. In vakanties vind je mij meestal in Bergen of Italië.

SUPERVISIE EN INTERVISIE

Om mijzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen volg ik regelmatig supervisie van drs. Jojanneke van der Beek, orthopedagoog-generalist, (post) universitair docent en promovenda. 

Daarnaast heb ik samen met een aantal andere remedial teachers uit Utrecht en omgeving een intervisiegroep opgericht en delen we tijdens bijeenkomsten ervaringen en effectieve leerstrategieën en methodes.

Cliënten worden bij zowel intervisie als supervisie anoniem besproken en er wordt vooraf toestemming gevraagd aan ouder(s)/ verzorger(s).

OPLEIDINGEN

 • Master Dyscalculie – Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (afgerond 2016)
 • Master Dyslexie – Fontys (afgerond 2012)
 • Interne Begeleiding – Seminarium voor Orthopedagogiek (afgerond 2005)
 • Remedial Teaching – Windesheim (afgerond 2000)
 • PABO – Nijenborg (afgerond 1999)
 • VWO – Lienward College (afgerond 1994)

RECENT GEVOLGDE CURSUSSEN/ TRAININGEN

 • Executieve vaardigheden – Ortho Consult (2022)
 • Autisme basiscursus – Geef me de Vijf (2021)
 • Groeimindset/ Growie en Fixie- Het Talentenlab (2021)
 • Je Woordje Klaar- oudervereniging Balans (2020)
 • Autismebelevingscircuit- Nederlandse Vereniging voor Autisme (2019)

LID 

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT)