REKENVAARDIGHEDEN EN REKENBEGRIP

HERKENT U DIT?

 • Een kind heeft moeite met (automatiseren van) sommen
 • Een kind heeft hiaten in rekenvaardigheden
 • Een kind heeft moeite met rekenbegrip
 • Een kind heeft moeite met verhaaltjessommen
 • Een kind werkt onnauwkeurig
 • Een kind heeft wisselende resultaten bij rekenen
 • Een kind ervaart negatieve gedachten en gevoelens bij rekenen
 • Een kind ervaart spanning rondom rekentoetsen

DIT AANBOD KAN HELPEND ZIJN:

In mijn begeleidingen wordt aandacht besteed aan:

 • Verstevigen van de (basis)vaardigheden
 • Verstevigen van rekenbegrip
 • Hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om denkprocessen bij rekenen te ondersteunen zoals stappenplannen, steunboekjes en uitrekenpapier
 • Rekenbeleving; gedragingen, gedachten en gevoelens over rekenen